Actueel

Publicatie: De Boerderijschool verbindt!

Het praktijkboek De Boerderijschool verbindt! Leren in verbondenheid met jezelf, de ander, de natuur, de omgeving en het Leven bevat tientallen beproefde werkvormen rond het thema verbinding. Het biedt inspiratie aan educatieboeren, (brede) scholen en zorgboeren. Het thema verbinding kent vele gedaanten binnen de Boerderijschool: • Kinderen raken meer verbonden met zichzelf, de ander, de natuur, de omgeving en het Leven • Scholen verbinden zich duurzaam aan een boerderij • Verbinding tussen binnenschools en buitenschools leren • Verbinding tussen vakgebieden zoals taal, rekenen, beweging, natuur, techniek en WO • Ouders en grootouders raken meer betrokken en verbonden met school en boerderij Scholen en boerderijen kunnen met de ideeën in het praktijkboek aan de slag om verbondenheid verder vorm te geven. De beschreven werkvormen bieden de mogelijkheid om de leerervaringen en het leerrendement voor kinderen en scholen te verdiepen, te verbreden, te verduurzamen, te verankeren en te vermenigvuldigen.boerderijschool verbindt! We zien in de praktijk dat op Boerderijscholen - waar naar nieuwe vormen van verbinding wordt gezocht - het resultaat van het leren eerder de uitkomst is van een vermenigvuldiging, dan van een optelsom van de verschillende afzonderlijke activiteiten. Meer verbinding, op welke wijze dan ook, verhoogt de leeropbrengsten en leidt tot intensivering en verduurzaming van het leren. U kunt dit boek bestellen door een bericht te sturen met uw adresgegevens en €16,- over te maken op NL59 TRIO 0784 9189 02 t.n.v. Stichting Boerderijschool. Andere publicaties die u kunt bestellen zijn: De Boerderijschool werkt! Succesvolle leeractiviteiten op de boerderij €14,- Levend leren op de boerderij. Onderwijsconcept Boerderijschool €16,-

Film Boerderijschool

Boerderijschool is een professionele vorm van intensieve boerderijeducatie, waarbij kinderen van een basisschool ca. 15 - 20 dagdelen met hun klas gaan werken en leren op een nabijgelegen agrarische bedrijf. Iedere Boerderijschool is het unieke resultaat van een levende verbinding tussen een unieke school en een unieke boerderij. In onderstaande film kunt u zien u hoe het onderwijsconcept Boerderijschool in de praktijk werkt.

Levend leren op de boerderij

Onderwijsconcept Boerderijschool. In de Boerderijschool staat het leren door ervaren centraal. Door uit te voeren, te reflecteren en bij te stellen is vanuit de praktijk een onderwijsconcept ontwikkeld met de boerderij als leerplek. Inhoudsopgave en bestelformulier Onderwijsconcept. Lees verder

Over de Boerderijschool

KruiwagenBoerderijschool is een succesvol leerarrangement waarbij kinderen van de basisschool gedurende een jaar (13 - 20 dagdelen) met hun klas werken en leren op een boerderij. Een boerderij is een rijke en krachtige leeromgeving waar opgroeiende kinderen het ‘echte’ leven aan den lijve kunnen ervaren. Alle zintuigen worden hierbij aangesproken. De kinderen kunnen op de boerderij naar hartenlust kijken, voelen, proeven, ruiken en horen. Ze zien hoe het in de praktijk op een boerderij aan toe gaat en werken hieraan mee. Doordat de kinderen terugkomen ontstaat nieuwsgierigheid naar de ontwikkelingen en wordt het een stukje van hen zelf. De verschillenden leerdomeinen komen op de boerderij op een geïntegreerde wijze aan bod. Naast leerervaringen op het gebied van natuur en milieu, techniek, taal en rekenen doen de kinderen ook leerervaringen op die van betekenis zijn voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Het werken op de boerderij versterkt de wilskracht en het doorzettingsvermogen. Het Hout zagenconcept heeft veel te bieden aan kinderen, scholen, agrariërs en ook breder voor onze samenleving. De kern is een intensieve samenwerking tussen een school en een nabijgelegen boerderij. Er wordt een brug geslagen tussen het onderwijs en de land- en tuinbouw praktijk: twee gescheiden werelden die elkaar eenvoudig kunnen verrijken. Stichting Boerderijschool begeleidt agrariërs en scholen bij het opstarten van een Boerderijschool. Ook initiëren we i.s.m. andere partijen projecten om deze intensieve vorm van boerderijeducatie breed in Nederland te ´aarden´. Tevens doen we (ontwikkelings)onderzoek naar de leeropbrengsten van deze intensieve vorm van boerderijeducatie.